Posted on Updated on

Javni poziv za kreiranje idejnog rješenja logotipa oznake šema kvaliteta

U skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2015. Godinu -Agrobudžetom  i linijom  2.1.9 Unaprijeđivanje kvaliteta proizvoda, objavljuje Javni poziv  za kreiranje idejnog rješenja logotipa oznake šema kvaliteta (oznaka porijekla, geografska oznaka i oznaka garantovano tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda). Predmet ovog Javnog poziva je dostavljanje punuda za kreiranje idejnog rješenja logotipa oznake porijekla, geografskeoznake i oznake garantovano tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Crne Gore, u skladu sa Zakonom o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (“Službeni List Crne Gore”, br. 18/11). Pozivaju se dizajneri, grupe autora i druga zainteresovana fizička ili pravna lica koja se bave dizajnom, da dostave idejnarješenja logotipa za: oznaku porijekla, geografsku oznaku i oznaku garantovano tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Crne Gore. Rok za dostavljanje ponuda idejnog rješenja je 45 dana od dana objavljivanja Javnog poziva. Kompletna ponuda, pripremljena u skladu sa uputstvima se dostavljase isključivo poštom. Dodatne informacije se mogu dobiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja ili putem telefona:

Merisa Čekić, savjetnik za šeme kvaliteta, tel. +382 67 202 606