Month: Oktobar 2015

Posted on

Mladi pčelari u Kući meda edukovani za pčelarenje

 

MPRRSavez pčelarskih organizacija u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovao je tokom vikenda stručno predavanje za 78 mladih pčelara početnika koji su kroz istoimeni program podrške dobili po tri pčelinje zajednice. Na ovom predavanju održanom u Kući meda mladi pčelari imali su priliku da čuju veoma zanimljive teme iz oblasti praktičnog pčelarenja.

Podrška mladom pčelaru početniku realizuje se u okviru mjera Agrobudžeta. Ukupna vrijednost  investicija kroz ovu mjeru je 25.000 eura od čega je podrška od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja 20.000 eura.

Edukacija pčelara je veoma važna aktivnost koja se kontinuirano sprovodi. Kroz edukaciju se stvaraju uslovi za dalji razvoj ove grane poljoprivrede. Ohrabruje da sve veći broj mladih ljudi počinje da se bavi pčelarstvom. Ministarstvo poljoprivrede i Savez pčelarskih organizacija nastaviće sa sličnim edukativnim programima, kako bi se stvorili još bolji uslovi za dalji razvoj pčelarstva u Crnoj Gori.

Jedan od uslova za dobijanje podrške je da se korinici podrške bave pčelarenjem u naredne tri godine. Nakon predavanja mladi pčelari su potpisali Ugovor sa Savezom o korišćenju pčelinjih zajednica.

 

Izvor: http://www.minpolj.gov.me/