Dan: 11. Aprila 2016.

Seminar – Prenosivi dokumentarni akreditiv PRIJAVA

Posted on

Privredna komora Crne Gore, 10. maja 2016. godine, organizuje seminar na temu: Prenosivi dokumentarni akreditiv.

                                  Prenosivi dokumentarni akreditiv

Posebnu pažnju u međunarodnom prometu treba posvetiti dokumentima koji se ugovaraju sa stranim partnerima i bankama. Zato je Privredna komora odlučila da organizuje ovaj jednodnevni seminar posvećen značaju dokumenata, naročito dokumenata o transportu: kako se izdaju, kontrolišu, prezentuju za naplatu, koje su zamke i drugo. Pored toga saznaćete koji negativan uticaj na Trade Finance ima Direktiva EU čije odredbe propisuju „Bail-in klauzulu“ koje se primjenjuju od 01.01.2016 .Učesnici će imati priliku da zajedno sa predavačem rješavaju probleme na koje se nailazi u praksi, tako da će im ta rešenja pomoći u njihovom svakodnevnom radu.