Članovi

Član Kluba može biti privredno društvo osnovano u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, koje ima sjedište na području Prijestonice Cetinje, privredno društvo koji ima poslovnu jedinimaoscu ili predstavništvo ili na drugi način obavlja svoju djelatnost na teritoriji Prijestonice Cetinje u skladu s važećim propisima i Javne ustanove koje imaju sjedište u Prijestonici.