Građevinarstvo

logo

Preduzeće “Bombeton” d.o.o. je osnovano 1992. godine od strane dva diplomirana građevinska inženjera, Vujović Nebojše, koji ima funkciju izvršnog direktora i Đukanović Nebojše, koji ima funkciju tehničkog direktora.Sjedište preduzeća se nalazu na Cetinju, Ul. Peka Pavlovića br. 54, a kancelarija se nalazi u Podgorici, Ul. Admirala Zmajevića br. 37.Preduzeće “Bombeton” se bavi izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova, radova na izvođenju elektro-instalacija jake struje, saobraćaja, uređenja terena, projektovanjem, izvođenjem konzervatorskih radova, nadzorom.

Preduzeće posjeduje sertifikate:

OHSAS 18000:2007

EN ISO 9001:2008

U preduzeću je zaposleno vise diplomiranih građevinskih inženjera, arhitekata, elektro inženjer, pravnik. Zavisno od uposlenosti kapaciteta i ugovorenih poslova preduzeće angažuje veći broj radnika.U okviru preduzeća posluje i izložbeno prodajni objekat unutrašnjih dekoracija firme “Oikos” iz Italije. Preduzeće “Bombeton” je generalni zastupnik Oikos proizvoda na teritoriji Crne Gore.

 

Dodatne informacije o preduzecu se mogu naći na sajtu: www.bombeton.me

 

  •  Ul. Peka Pavlovića 54, Cetinje
  • tel/fax +38220605305, +38220605306
  • PIB : 02133539, PDV 31/31-00044-7
  • e-mail: bombeton@t-com.me