Mesnoprerađivačka industrija

niksen_trade„Niksen –Trade“ Čavor D.O.O.  sa proizvodim pogonom  na  Njegušima je afirmisano društvo sa ograničenom odgovornošću čiji su vlasnici supružnici Dragan i Sonja Čavor, a koje  na Crnogorskom tržištu posluje i razvija se od 1995 godine.

Duštvo se razvilo od male porodične sušare do jednog od najvećih proizvođača čuvenog i nadaleko poznatog njeguškog pršuta i sira.

U skopu sušare nalazi se i sirara koja se snabdijeva mlijekom sa farme „Poljo-Nik“ sa Njeguša  koja takodje posluje u sklopu firme „Niksen-Trade“ Čavor gdje se  se na tradicionalan način pravi Njeguški sir, koji je pravi autohtoni proizvod.Tokom godina firma je radila na poboljšanju kvaliteta i bezbjednosti proizvoda trudeći se da ispoštuje zahtjeve potrošača i tržišta, i da bude prilagodjena evropskim standardima. Tako je HACCP SISTEM za bezbijednost hrane uveden 2009 godine.

Mnogobrojne nagrade svjedoče o kvalitetu naših proizvoda i našem radu:

Nagrada IFFA 2007 u Frankfurtu na Majni – Njemačka gdje smo dobili 5 zlatnih medalja za 5 pršuta.

Medalje i nagrade Novosadskog sajma tokom našeg dugogodišnjeg učešća:

  • Zlatne medalje za: Njeguški pršut u cijelo; Njeguški suvi pršut rezani; Njegušku suvu pečenicu kocka i rezanu; Njeguški suvi vrat kocka i rezani;
  • Za Njeguški pršut kocka osim zlatne medalje dobili smo i nagradu za ŠAMPIONA KVALITETA U GRUPI PROIZVODA,
  • Srebrne medalje za: Njegušku suvu pancetu kocka; Njeguški sir iz ulja – 1kg;
  • POVELJU ZA KVALITET i asortiman narezaka tradicionalnih suvomesnatih proizvoda u vakuum pakovanju,
  • POVELJU ZA KVALITET Njeguških specijaliteta,
  • Nagrada DOBAR DIZAJN za dizajn ambalaže Njeguških proizvoda,
  • vlasnik naše firme gdin. Dragan Čavor je dobio POVELJU ZA KVALITET za očuvanje tradicionalnih Njeguških specijaliteta.

Dodijeljeno nam je pravo korišćenja znaka DOBRO IZ CRNE GORE za proizvod “Njeguški pršut – cijeli” od strane PKCG.Za izbor Eko opštine i preduzeća, u kojem su bili predstavnici Ministarstva, Zajednice opština, UNDP-a, NVO Grin houm i Ozon, JP Nacionalni parkovi, lista Vijesti i Univerziteta Donja Gorica, dobili smo titulu  EKO preduzeća u kategoriji srednjih preduzeća za 2013 godinu.Učestvovali smo u projektu „Program za čistiju proizvodnju u Crnoj Gori” od 2012-2014 godine i dobili sertifikat.Lanac naše maloprodaje broji 17 objekata i to u Nikšiću, Podgorici, Danilovgradu, Baru, Budvi, Kotoru, Tivtu, Herceg Novom, Igalu, Bijeloj, Njegušima i na Ivanovim Koritima u hotelu Monte Rosa.Razvojna politika preduzeća je usmjerena na osvajanje novih tržišta ukljucujići i izlazak na Evropsko tržište stalnim osavremenjivanjem i modernizacijom procesa proizvodnje ali pritom vodeći računa o očuvanju i održanju tradicije svojstvene iskustvu i znanju njeguških domaćina u proizvodnji pršute i sira.U elaboratima eminentnih stručnjaka naglašeno je da se u Njegušima stvara jedninstvena ruža vjetrova koja daje specifičan ukus i miris,  to je mjesto  gdje se sudaraju planinski i primorski vjetrovi, sa jedne strane planina Lovćen, sa druge Bokokotorski zaliv.Naslijeđeno prađedovsko znanje i umijeće i vjekovna tradicija u pripremanju Njeguške pršute i sira su upravo ono što nam daje prednost u odnosu na druge proizvođače.Uskoro formiramo farmu svinja gdje ćemo vršiti uzgoj, kako bismo imali isključivo svoju sirovinu koju bi koristili za proizvodnju Njeguških pršuta i ostalih mesnih specijaliteta koji bi noslili brend autohtonog proizvoda po čemu ćemo biti jedinstveni u Crnoj Gori.

Jedina prava Njeguška pršuta je ona koja se proizvodi na Njegušima te stoga imamo slogan koji glasi: “ NIJE SVAKA PRŠUTA NJEGUŠKA”!

Web site: www.niksentrade.com

E- mail :  niksentrade@t-com.me

Kontakt telefoni:

Čavor Dragan, vlasnik:    069 040 692

Čavor Nikica, menadžer: 067 824 224

Proizvodnja Njeguši :      069 317 682

Kancelarija Cetinje:         069 066 692

  6 Kompanija “MIANJA” d.o.o. je osnovana 2002.god. na Cetinju. Osnovna djelatnost firme jeste proizvodnja i prerada tradicionalnih suhomesnatih proizvoda, pod opštim komercijalnim nazivom „CRNOGORSKI SPECIJALITETI”.Ubrzo nakon osnivanja kompanija u značajnoj mjeri povećava svoje proizvodne kapacitete i posebni naglasak stavlja kako na kvalitet proizvoda tako i na zadovoljstvo svojih kupaca, odnosno krajnjih potrošača, što u značajnoj mjeri potvrđuju i brojne osvojene nagrade kako na domaćim tako i na međunarodnim sajmovima hrane, kao i uvođenje HACCP sistema.Kompanija će kao i do sada ulagati konstantne napore da, poštujući sve propise koji se odnose na bezbjednost hrane, očuva tradicionalnu recepturu i prilagodi je potrebama današnjice a sve to u cilju zadovoljavanja potreba krajnjeg potrošača.Da bi odgovorila na sve zahtjevnije potrebe potrošača, kompanija je razvila distributivni lanac i na taj način osvojila značajni dio tržišta kako u zemlji tako i regionu.Kako bi spojili potrebe savremenog kupca i tradicije koja u istini prožima svaki segment procesa proizvodnje, kompanija je otpočela otvaranje sopstvenih specijalizovanih maloprodajnih objekata.Na taj način je pružena prilika svim svojim potrošačima da, u jedinstvenim prodajama ovog tipa, osjete duh tradicije i onoga što pred nama kao zadatak postavljaju savremeni trendovi poslovanja.

getimage

Od osnivanja 1992 godine do danas.

Nalazimo se na Cetinju, proizvodni pogon je u Bajicama veličine preko 2,000m2, logistički centar – magacin se nalazi u ulici Peka Pavlovića takodje na Cetinju, veličine preko 1,200m2 . Familijarna firma, sa dugom tradicijom, osnivač pokojni Marko M Martinović. Tadašnji kapacitet, koji je iznosio tek toliko da zadovolji potrebe par malo-prodajnih objekata, se iz godine u godini povećavao. Sada možemo reći da smo jedni od najvećih proizvođača svinjskog tradicionalnog suhomesnatog programa na teritoriji Crne Gore. Iz godine u godinu smo povećavali proizvodni pogon da bi danas došli na veličinu proizvodnog objekta preko 2,000m2. Otvorili smo zaseban magacin za skladištenje robe sa strogo kontrolisanim temepraturnim režimom i vlažnosti u prostoriji I u samom proizvodu. Otvorili smo zaseban magacin za skladištenje i distribuciju proizvoda. Otvorili smo 6 (šest) marketa, 5 (pet) marketa u Cetinju i 1 (jedan) market u Budvi.

S rastom kapaciteta rastao je i broj zaposlenih u firmi. Firma, kao i svi objekti koje korstimo su 100% u vlasništvu sadašnjeg izvršnog direktora Dragana Martinovića. Od 2005 godine certifikovali smo HACCP standard i u kontinuitetu radimo po sistemu Food Safety System konstantnim unapređenim sistemom, tehnologije i obuke radnika. Jedna od prvih firmi smo koja je dobila dozvolu za uvoz sirovina u Crnoj Gori kao i za izvoz van nje. Današnji kapaciteti prelaze 2.500 tona godišnje prerade tradicionalnih proizvoda. Kapacitet je od 2.200-2.300 tona prerađevina od mesa. Preko 30 komora za zamrzavanje i održavanje suve i svježe robe. Uvozimo više od 4,100 tona svinsjkog, pilećeg I junećeg mesa. Imamo preko 78 stalno zaposlenih i oko 40 sezonskih radnika od kojih je 87% žena koje su u stalnom zaposlenju. Vozni park za preko 9 vozila sa termoking sistemom i 6 putničkih vozila. Administraciju i logistiku koje prate i uvezuju cijelu strukturu u jedan veliki timski rad. Izvozimo u Srbiju i u Bosni. Imamo konstantno interesovanje za naše proizvode van Crne Gore u zemlje Evropske unije i van nje. Broj kupaca iz mjeseca u mjesec raste. Dugogodišnji sponzori smo Fudbalskog kluba Lovćen Cetinje. Dobitnici smo brojnih nagrade na sajmovima u Budvi I Novom Sadu za kvalitete. Zahvaljujći novoj tehnologiji za soljenje, pranje I masiranje tokom proizvodnog procesa, možemo se pohvaliti da imamo kontinuitet u kvalitetu I slanitetu proizvoda a da ne odstupano od tradicionalnog metoda rada. Maloprodaja je pokrivena kompjuterskim najmodernijim programima za lakše praćenje svih promjena u I van nje.

Mail adresa: martex@t-com.me

Telefoni:

041 232 399 administracija,

041 238 100 proizvodnja,

041 235 227 logsitika-magacin

Fax: 041 230 891

Web: martex.co.me

logo12

INTERPRODUCT d.o.o. sa sjedištem na Cetinju je kompanija koja nudi potrošačima visokokvalitetne proizvode od mesa –poznate crnogorske  specijalitete. Kompanija je osnovana 30.03.1998. a osnovna djelatnost je proizvodnja crnogorske pršute i suhomesnatih proizvoda od svinjskog mesa. Proizvodni kapacitet je 1000 tona godišnje. Nakon 16 godina postojanja, kvalitet, specifičan ukus proizvoda i njegova prepoznatljivost su razlozi stalnog rasta firme. Misija „Interproduct“ – a je ukratko: „Želimo da potrošačima obezbijedimo kvalitet i sigurnost, kroz zadovoljenje njihovih potreba – jer oni su naša glavna briga“. To podrazumijeva da se interni resursi koriste shodno zahtjevima i potrebama potrošača.

Tokom posljednjih nekoliko godina, kontinuirano se radilo na usavršavanju proizvodnje u skladu sa zahtjevima tržišta, što podrazumijeva praćenje kvaliteta ulaznih sirovina i tehnoloških procesa proizvodnje, prilagođenih evropskim standardima. Razvojna politika “Interproduct”-a orijentisana je ka povećanju izvoznih poslova, dok je tehnološki razvoj za kompaniju postao strateški faktor uspjeha i osnov za tržišno pozicioniranje.Naša vizija je da budemo među vodećim kompanijama koja se bavi proizvodnjom i preradom mesnih prerađevina, kako na lokalnom, tako i međunarodnom tržištu, koja znanjem, odnosom s kupcima i potrošačima, prihodima i prepoznatljivim partnerskim pristupom, ostvaruje više.

U “Interproduct”-u se posluje prema načelima održivog razvoja uz kontinuirano uvećavanje vrijednosti svojih proizvoda. U cilju boljih uslova proizvodnje ali i povećanja kvaliteta proizvoda, kompanija je uvela HACCP standard koji je inicijalni uslov i šansa za izvoznu orjentaciju. Racionalnom upotrebom resursa proizvodi se sa manje otpada, a posebno se vodi računa o očuvanju okoline, kao i o razvoju okoline i društva. “Interproduct” odlikuje i uključenost u životne procese, kako njenih zaposlenih tako i cijele zajednice.

ASORTIMAN

Proizvodi INTERPRODUCT Cetinje predstavljaju spoj najkvalitetnijih sirovina,tradicionalne recepture i savremene proizvodne tehnologije.Tradicionalna receptura, bez vještačkih dodataka i načina proizvodnje crnogorskog delikatesa, očuvana je kako bi bio zadržan specifičan ukus, dok tekstura i aroma čine ove proizvode toliko cijenjenim. Receptura je prilagođena potrebama savremenog čovjeka, tako što je umanjena količina soli u proizvodima, a proizvod se suši i dozrijeva na vazduhu uz smanjeno dimljenje u odnosu na tradicionalno tretiranje suhomesnatih proizvoda. Iskorišćene su sve prednosti idealnog klimatskog područja – 672 m nadmorske visine, kontinentalni vazduh sa uticajem blizine mora (8 km vazdušne linije) i PLANINE LOVĆEN (3 km vazdušne linije). Moderni proizvodni i skladišni pogoni omogućavaju bezbijednost i kontinuitet, bez mogućnosti odstupanja od zadatih parametara.

Mob:       +382 67 404 375

E-mail:    interproduct@t-com.me 

               office@interproduct.me

Web site:  http://interproduct.me

monstate-Preduzeće “MONTSTATE” d.o.o. Cetinje osnovano je 1993. godine sa osnovnom djelatnošću proizvodnja osvjezavajucih bezalkoholnih pića. Godine 2006, izgradnjom savremenog proizvodnog pogona,”Montstate” proširuje djelatnost na proizvodnju suhomesnatih proizvoda i za isti Veterinarska Uprava Crne Gore dodjeljuje izvoznički veterinarski kontrolni broj MNE-09.
-Kompanija se nalazi na više lokacija na Cetinju, dok se proizvodni pogon za suhomesnate proizvode nalazi na petom kilometru magistralnog puta Cetinje – Budva, na lokaciji Očinići. Izbor lokacije za proizvodni pogon nije slučajan. Naime, u proizvodnji tradicionalnih suhomesnatih
crnogorskih proizvoda značajnu ulogu igra i mikroklimatska karakteristika lokacije, kao jedan od osnovnih faktora koji doprinosi ukusu i kvalitetu samih proizvoda.
-U cilju uspostavljanja pouzdane proizvodnje prema medjunarodnim standardima i povjerenje u sopstvene proizvode i rad, preduzece je 2009 godine uvelo HACCP sistem bezbjednosti hrane i za isti dobilo sertifikat 2010 godine.
-Učesvovanjem na Novosadskom sajmu,proteklih godina ,svi “Montstate” suhomesnati proizvodi su nagradjivani medaljama,čime smo potvrdili kvalitet istih. Posebeno se ističe proizvod “Pršut” koji je uzastopno nagradjivan sa Zlatnom medaljom a isti je od strane PKCG označen kao nosilac žiga “Dobro iz Crne Gore”.
-Od 2012 godine smo učesnici u Programu za Čistiju-ekološku proizvodnju,a od 2014 godine posjedujemo sertifikat za istu.
-Proizvodi “Montstate” se izvoze na tržište Srbije i Bosne i Hercegovine sa pretenzijom i aplikacijom za izlazak i na tržište EU.
-Kvalitetan i zdrastveno ispravan proizvod uz zadovoljstvo i trajno povjerenje kupaca i potrošača su osnovna načela na kojima se bazira poslovanje preduzeca “Montstate” Cetinje.

Oficijalni vwb sajt: www.montstate.me