Ciljevi

– Predstavljanje, zastupanje i promocija interesa članova Kluba u odnosima sa državnim organima,

organima lokalne uprave, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama i svim drugim

pravnim i fizičkim licima i institucijama, kao i javnosti.

– Ostvarivanje uticaja na poboljšanje i razvoj mikro i makroekonomskog okruženja,

– Pružanje stručne podrške, savjetodavne i druge pomoći članovima u različitim područjima i

djelatnostima s ciljem zaštite prava članova Kluba (porezi, pravna pitanja, socijalna politika i dr.),

– Poboljšanje konkurentnosti preduzeća za nastupanje na domaćem i inostranom tržištu,

– Saradnja s istim ili srodnim domaćim, kao i inostranim udruženjima i institucijama,

– Ostvarivanje drugih interesa poslodavaca u području ekonomske politike, poreske politike, politike

zapošljavanja i drugim područjima od značaja za članove Kluba.

– Razvijanje preduzetničke i poslovne inicijative.

– Podsticanje, očuvanje i razvoj poslovnog morala.