Istorija osnivanja

11. 2014.god U čast obilježavanja Dana grada, osnovan Privredni klub Cetinja.  Ovo udruženje je formirano na inicijativu cetinjskih privrednika, a ključni ciljevi – između ostalog – odnose se na promociju, usklađivanje i zaštitu interesa članova, podršku preduzetničkoj inicijativi i inovaciji, uspostavljanje održivih poslovnih kontakta i promociju proizvoda i usluga u zemlji i u inostranstvu. Tokom osnivačke skupštine Privrednog kluba Cetinja, predstavnici 27 inicijalnih članova asocijacije potpisali su osnivački akt, čime je i formalno nastalo ovo udruženje.