Upravni odbor

Ivan Mijušković –d.o.o Interproduct Cetinje

Dragan Martinović – d.o.o. Martex Cetinje

Veselin Vujović- d.o.o Kartonaža Cetinje

Nebojša Vujović- d.o.o Bombeton Cetinje

Vesko Pajović- turistički poslenik

Đoko Lješković-d.o.o Sava Trans Cetinje

Boris Prlja- predstavnik Prijestonice Cetinje