Prednost članstva

– Uspostavljanje organizovanje saradnje s obrazovnim, naučnim i stručnim institucijama u cilju

zadovoljavanja interesa svih članova,

– Organizovanje obuke članova Kluba, u skladu s izraženim interesima članova koji proizlaze iz

njihove poslovne orijentacije (predavanja, seminari, kursevi, okrugli stolovi, savjetovanja, stručne

ekskurzije u zemlji i inostranstvu i drugi oblici edukacije),

– Organizovanje saradnje s medijima u cilju blagovremenog stručnog, cjelovitog i objektivnog

informisanja Kluba, stručne i šire javnosti o rezultatima i teškoćama u poslovanju članova.